Obchodní podmínky

Vítejte v Ccobato!

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., Webové stránky LTD, umístěné na https://www.ccobato.com /.

Vstupem na tento web předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání Ccobato pokud nesouhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie se vztahuje na tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a všechny dohody: „Klient“, „Vy“ a „Vaše“ odkazuje na vás, osoba se přihlašuje na tuto webovou stránku a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „My sami“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „Nás“ označuje klienta i nás. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem k výslovnému účelu uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb společnosti, v souladu s a podle platného nizozemského práva. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velkých písmenech a / nebo on / ona jsou považovány za zaměnitelné, a proto odkazují na totéž.

Cookies
Používáme používání cookies. Přístupem Ccobato, souhlasili jste s použitím cookies v souladu s CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD Zásady ochrany osobních údajů.

Většina interaktivních webových stránek používá cookies, aby nám umožnila získat informace o jednotlivých návštěvách. Cookies jsou využívány našimi webovými stránkami k tomu, aby umožňovaly funkčnost některých oblastí, aby usnadnily lidem, kteří navštěvují naše webové stránky. Někteří naši affiliate / reklamní partneři mohou také používat cookies.

Licence
Pokud není uvedeno jinak, CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál na Ccobato. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. K tomu máte přístup z Ccobato pro vaše osobní použití podléhající omezením stanoveným v těchto podmínkách.

Nesmíte:

Znovu publikovat materiál z Ccobato
Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál od Ccobato
Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z Ccobato
Znovu šířit obsah Ccobato
Tato smlouva začíná dnem uzavření této smlouvy. Naše podmínky byly vytvořeny pomocí šablony podmínek.

Části tohoto webu nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a názory CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD, její zástupci a/nebo přidružené společnosti. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném příslušnými zákony CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD nenese odpovědnost za komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo zobrazení komentářů na této webové stránce. .

CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobují porušení těchto podmínek.

Vy zaručujete, že:

Máte právo zveřejnit komentáře na našich webových stránkách a mít k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
Komentář neporušuje žádné právo duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
Komentáře neobsahují žádný hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je invazí do soukromí
Poznámky nebudou použity k vyhledání nebo podpoře obchodních či zakázkových obchodních aktivit nebo protiprávní činnosti.
Tímto udělujete CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD nevýhradní licenci k používání, reprodukování, upravování a autorizaci ostatních k používání, reprodukování a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

iFrames
Bez předchozího souhlasu a písemného souhlasu nemusíte vytvářet rámce kolem našich webových stránek, které žádným způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Zodpovědnost za obsah
Nebudeme držet odpovědnost za jakýkoli obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte, že budete chránit a bránit nás proti všem tvrzením, že se zvyšující se na vašich webových stránkách. Žádný odkaz (y) by se měl objevit na jakékoliv webové stránce, která může být interpretována jako urážlivé, obscénní či zločinec, nebo který porušuje, jinak porušuje, nebo obhajuje porušení nebo jiné porušení jakýchkoli práv třetích stran.

Vaše soukromí
Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů

Rezervace práv
Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo nějaký konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na vyžádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naši webovou stránku. Také si vyhrazujeme právo na tyto podmínky a je to kdykoli spojeno. Neustálým spojením s našimi webovými stránkami souhlasíte s tím, že budete vázáni a dodržovat tyto smluvní podmínky.

Odstranění odkazů z našich webových stránek
Pokud naleznete jakýkoli odkaz na našich webových stránkách, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Budeme zvažovat požadavky na odstranění odkazů, ale my nejsme povinni k tomu nebo vám odpovědět přímo.

Nezaručujeme, že informace na těchto stránkách jsou správné, neposkytujeme záruku jejich úplnosti ani přesnosti; ani nezaručujeme, že webová stránka zůstane dostupná nebo že materiál na webu bude aktualizován.

Prohlášení
V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky vztahující se k našim webovým stránkám a používání těchto webových stránek. Nic v tomto odmítnutí odpovědnosti:

omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt nebo zranění;
Omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
Neomezujte žádnou z našich nebo vašich závazků jakýmkoli způsobem, který není podle platných právních předpisů přípustný; nebo
Nezahrnujte žádné z našich závazků, které nelze vyloučit podle platných zákonů.
Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v tomto oddílu a jinde v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) jsou předmětem předchozího odstavce; a (b) upravuje veškeré závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a za porušení zákonné povinnosti.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, nebudeme odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody jakékoliv povahy.