Ccobato'S
Misja i wizja

CcobatoMisja i cel

Ccobato jest odwrotnością Tytoniu. Naszą misją i celem jest dostarczanie palaczom zmniejszających szkodliwość, a nawet zdrowych produktów do palenia oraz pomaganie im w zdrowym życiu.

CcobatoWizja

Wspólnie budujemy przyszłość bez dymu

Podstawowe wartości

Zrównoważony rozwój

Koncentrujemy się na kwestiach środowiskowych, społecznych i praw człowieka związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Nasza firma wdraża systematyczne zarządzanie środowiskowe. We wszystkich procesach działalności produkcyjnej staramy się unikać wpływu na środowisko. Jednocześnie opracowywane i stosowane są różne technologie ochrony środowiska.

Współpraca

Bez sukcesu zespołowego nie ma sukcesu indywidualnego.
Zapewniamy naszym pracownikom środki i platformę do swobodnej rozmowy, zadawania pytań, dzielenia się pomysłami lub wyrażania obaw.

Odpowiedzialność

Lojalność wobec naszych zobowiązań i odpowiedzialności.
Nasze produkty sprzedajemy i sprzedajemy wyłącznie pełnoletnim palaczom.
Ostrzegamy konsumentów o skutkach zdrowotnych naszych produktów.

Integrość

Działamy w dobrej wierze iw pełni przestrzegamy prawa.

Orientacja na klienta

Produkty wysokiej jakości, usługi najwyższej klasy
Ccobato dokładnie bada potrzeby klienta i rozwija produkty z jego perspektywy.