Regulamin

Witamy w Ccobato!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO ., Strona internetowa LTD, znajdująca się pod adresem https://www.ccobato.com /.

Uzyskując dostęp do tej witryny, przyjmujemy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj używania Ccobato jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnie z warunkami Firmy. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującemu prawu Holandii. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub on / ona lub oni są traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Pliki Cookies
Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp Ccobato, zgodziłeś się na używanie plików cookies zgodnie z CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., Polityka prywatności LTD.

Większość interaktywnych witryn korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO ., LTD i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Ccobato. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do tego dostęp z Ccobato do użytku osobistego podlegającego ograniczeniom określonym w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

Ponownie opublikuj materiał z Ccobato
Sprzedawaj, wypożyczaj lub podlicencjonuj materiały od Ccobato
Odtwarzaj, powielaj lub kopiuj materiały z Ccobato
Redystrybucja treści z Ccobato
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy Szablonu Regulaminu.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO ., LTD, jej przedstawiciele i/lub podmioty stowarzyszone. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej stronie .

CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo do publikowania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadania niezbędnych licencji i zgody na ten temat;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych stron trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub niestandardowych lub prowadzenia działalności handlowej lub bezprawnej działalności.
Niniejszym przyznajesz CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD niewyłączną licencję na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

iFrames
Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody, nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treść
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za treści, które pojawiają się na Twojej stronie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej stronie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, inne narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność
Przeczytaj Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw
Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej witryny internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do amenowania niniejszych warunków i zasad, w każdym momencie wiążąc politykę. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków i ich przestrzeganie.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej
Jeśli znajdziesz jakiś link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się i poinformować nas w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani lub nie odpowiemy bezpośrednio.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; ani nie obiecujemy zapewnić, że strona internetowa będzie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Odpowiedzialność
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej witryny. Nic w tym zrzeczeniu się nie będzie:

ograniczyć lub wyłączyć naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
Ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub fałszywe przedstawienie;
Ograniczyć którekolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony zgodnie z obowiązującym prawem; lub
Wykluczyć którekolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań, których nie można wykluczyć z obowiązującego prawa.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji iw innych punktach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu naruszenia ustawowego obowiązku.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.