Liên hệ Chúng tôi

Địa chỉ: Room705-708 MeizhouBuilding, No40-12LongzhuAvenue NanshanDistrict, Shenzhen, China
Email: [email được bảo vệ]
Điện thoại di động: + 86-13537560755
Điện thoại: + 86-75583205858
Skype: [email được bảo vệ]
Whatsapp: + 86-13537560755
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu. 9:00 sáng đến 6:00 chiều.