Ccobato'S
Sứ mệnh & Tầm nhìn

CcobatoSứ mệnh và Mục tiêu của

Ccobato là mặt trái của Thuốc lá. Sứ mệnh và mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho những người hút thuốc những sản phẩm giảm tác hại và thậm chí là lành mạnh cho việc hút thuốc và giúp họ có một cuộc sống lành mạnh.

CcobatoTầm nhìn của

Cùng nhau xây dựng một tương lai không khói thuốc

Những giá trị cốt lõi

Phát triển bền vững

Chúng tôi tập trung vào các vấn đề môi trường, xã hội và nhân quyền liên quan đến phát triển bền vững.
Công ty chúng tôi thực hiện quản lý môi trường có hệ thống. Trong tất cả các quá trình hoạt động sản xuất, chúng tôi cố gắng tránh tác động đến môi trường. Đồng thời, các công nghệ bảo vệ môi trường khác nhau được phát triển và áp dụng.

SỰ HỢP TÁC

Không có thành công của nhóm, không có thành công của cá nhân.
Chúng tôi cung cấp các phương tiện và nền tảng để nhân viên có thể tự do nói chuyện, nêu câu hỏi, chia sẻ ý kiến ​​hoặc bày tỏ mối quan tâm.

Trách nhiệm

Trung thành với các cam kết và trách nhiệm của chúng tôi.
Chúng tôi tiếp thị và bán sản phẩm của mình chỉ cho những người trưởng thành hút thuốc.
Chúng tôi cảnh báo người tiêu dùng về những ảnh hưởng đến sức khỏe của các sản phẩm của chúng tôi.

TÍNH TOÀN VẸN

Chúng tôi hành động với thiện chí và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Khách hàng trọng điểm

Sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hàng đầu
Ccobato kiểm tra kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng và phát triển sản phẩm từ quan điểm của khách hàng.