CcobatoJe
Poslání a vize

CcobatoPoslání a cíl

Ccobato je opakem tabáku. Naším posláním a cílem je poskytovat kuřákům škodlivé a dokonce zdravé kuřácké produkty a pomáhat jim žít zdravý život.

Ccobato's Vision

Společně budovat budoucnost bez kouře

Základní hodnoty

Udržitelný rozvoj

Zaměřujeme se na environmentální, sociální a lidská práva související s udržitelným rozvojem.
Naše společnost zavádí systematický environmentální management. Ve všech procesech výrobních činností se snažíme vyvarovat dopadů na životní prostředí. Současně se vyvíjejí a uplatňují různé technologie ochrany životního prostředí.

Spolupráce

Bez týmového úspěchu není individuálního úspěchu.
Našim zaměstnancům poskytujeme prostředky a platformu, aby mohli svobodně mluvit, vznášet otázky, sdílet nápady nebo vyjadřovat své obavy.

Odpovědnost

Loajalita k našim závazkům a odpovědnosti.
Naše produkty prodáváme a prodáváme pouze dospělým kuřákům.
Upozorňujeme spotřebitele na zdravotní účinky našich výrobků.

Integrita

Jednáme v dobré víře a plně dodržujeme zákony.

Zaměření na zákazníka

Vysoce kvalitní produkty, prvotřídní služby
Ccobato důkladně zkoumá potřeby zákazníků a vyvíjí produkty z pohledu zákazníka.